Mobile dla seniora – czy to ma sens? Z mobilnością w trzeci wiek – cz. I.

Autor / 30 listopada 2013

Starzenie się społeczeństwa jest faktem. Jak wynika z przewidywań Eurostat, w 2060 roku już blisko 1/3 obywateli Unii Europejskiej będzie miała co najmniej 65 lat. Wydaje się to odległą perspektywą, jednak proces ten ciągle trwa i seniorów przybywa.  W tym kontekście zadziwiające jest, że firmy produkujące urządzenia mobilne i aplikacje stereotypowo pomijają tę grupę wiekową.

Z drugiej strony, wcale im się nie dziwię. Gdyby jeszcze niedawno ktoś mnie zapytał, jaka grupa najczęściej korzysta ze smartfonów i tabletów, bez zająknięcia odpowiedziałbym, że ludzie młodzi, pokolenie internetu i Facebooka. Po sekundzie na myśl przyszliby mi również biznesmeni, osoby dla których ważny jest prestiż, a nowoczesne technologie pomagają im w pracy. Podsumowując, byłaby to grupa ludzi mniej więcej od 18 do 55 roku życia. Niedawno jednak zapoznałem się z badaniami przeprowadzonymi przez firmę Flurry Analitycs, które trochę zmieniły mój punkt widzenia.

Zebrane dane pochodziły od ponad 30 milionów użytkowników smartfonów lub tabletów i zostały przedstawione pod względem kilku współczynników. Wykres poniżej doskonale ilustruje, jakie urządzenia preferują użytkownicy w różnych grupach wiekowych.

age distribution smartphones vs tablets

Na pierwszy rzut oka wyniki są zgodne z przewidywaniami. Najwięcej użytkowników smartfonów i tabletów jest wśród młodych ludzi w wieku 25-34, czyli świeżo po studiach, zaraz na początku kariery zawodowej. Później przedział wiekowy 35-54, czyli osoby o ugruntowanej sytuacji zawodowej, wykorzystujące nowinki technologiczne w pracy, ale także w celach autoprezentacyjnych. Najbardziej interesujące w tym zestawieniu jest jednak porównanie grupy wiekowej 55+ i 18-24 lat. Okazuje się, że 17% użytkowników tabletów stanowią osoby w wieku 55 lat i więcej, podczas gdy osoby w wieku „studenckim” to tylko 14% z tej grupy. Zadziwiające?

Jak interpretować ten wynik?

Czy osoby po 55 roku życia są bardziej otwarte na nowoczesne technologie niż młodzi dorośli? Nie do końca. Wydaje się, że główną przyczynę tej różnicy można upatrywać w aspekcie finansowym. Dobrej jakości tablet, to w dalszym ciągu spory wydatek, a osoby w starszym wieku często mają wyższy status społeczno-ekonomiczny niż osoby młodsze , dzięki czemu łatwiej im pozwolić sobie na drogie urządzanie. Zestawienie to obrazuje jednak bardzo ważną rzecz– osoby starsze również uczestniczą w mobilnej rewolucji! Nie ulega wątpliwości, że nowinki technologiczne są domeną osób w młodszym wieku, ale istnieje spora grupa seniorów, która „idzie z duchem czasu”. Okazuje się więc, że osoby starsze wiekowo to świetna grupa docelowa dla producentów mobilnych urządzeń i aplikacji. Seniorzy już stosunkowo często korzystają z tabletów i tylko patrzeć , jak sięgną również po smartfony. Warto o tym pamiętać i już teraz reagować na potrzeby tej grupy docelowej. Wszakże wiadomo na 100%, że ten segment rynku będzie się nieustannie powiększał.

Wnioski z „Uniwersytetu Trzeciego Wieku”

Niedawno miałem możliwość prowadzenia zajęć na Uniwersytetach Trzeciego Wieku w kilku miastach w Polsce, właśnie na temat korzystania ze smartfonów i tabletów. Byłem zaskoczony, jak wiele osób będących na emeryturze używa internetu do kontaktu z najbliższymi czy do załatwiania codziennych spraw. W zajęciach uczestniczyło wiele osób w wieku 65+ i przedsięwzięcie powiodło się. To doświadczenie stało się dla mnie inspiracją do stworzenia tego cyklu. W przyszłych odcinkach będę się również z Wami dzielił swoimi obserwacjami z tych zajęć i warsztatów. Już dziś natomiast zachęcam do oglądnięcia relacji z projektu „Z mobilnością w trzeci wiek”. Warto wsłuchać się w wypowiedzi uczestników i dostrzec, jak bardzo ważna dla nich jest możliwość korzystania z nowoczesnych urządzeń. Wiele wypowiedzi dotyczy praktycznych aspektów wykorzystania przez seniorów tabletów i smartfonów. To może być sygnał, informacja dla firm i producentów, na co warto zwrócić uwagę przy tworzeniu produktów dla tej grupy społeczeństwa, która z dnia na dzień będzie się powiększać. 

 

W przyszłym odcinku cyklu postaram się m.in. pokazać, że również smartfon to dla osoby w wieku senioralnym świetny wybór. Dokonam również subiektywnego przeglądu aplikacji, które mogą być szczególnie użyteczne dla osób 65+. W trzeciej i tym samym ostatniej części, opiszę szczególnie przydatne dla seniorów zastosowania tabletów, jak również zastanowię się, jak jeszcze lepiej twórcy mobilnych urządzeń i aplikacji mogą dotrzeć do starszego odbiorcy.Robert Rachwał

Robert Rachwał - Właściciel firmy ClickMaster Polska, pomysłodawca i organizator jednej z największych konferencji dotyczących mobilnych technik i technologii w Polsce, przewodniczący kapituły konkursowej Mobile Trends Awards, nagradzającej strony, aplikacje i kampanie mobilne. Główny realizator projektu “Z mobilnością w trzeci wiek”, którego zadaniem jest edukacja osób 60+ w temacie nowoczesnych technologii, a w szczególności z użytkowania smartfonów i tabletów.