RWD cz. III – case-study realizacji dla marki Kovea

Autor / 29 stycznia 2014

Przykładowe zastosowanie standardu RWD – case study realizacji dla marki Kovea

Klient

Kovea jest producentem specjalistycznego sprzętu turystycznego. Marka od ponad 20 lat funkcjonuje na rynku światowym. Uznanie zyskała m.in. dzięki wysokiej jakości stosowanych materiałów. W ramach współpracy z firmą Snap Outdoor, dystrybutorem produktów marki Kovea, Positive Power Sp. z o.o. zajęło się wprowadzeniem jej na polski rynek.

Wyzwanie

Przed firmą postawiono zadanie opracowania kompleksowej strategii funkcjonowania marki, która obejmowała m.in. oprogramowanie i wdrożenie serwisu produktowego w standardzie RWD. Producent wchodząc na polski rynek zdecydował się na stworzenie narzędzia ukierunkowanego od razu także na mobilnych użytkowników, wspierając tym samym budowanie wizerunku firmy nowoczesnej i przede wszystkim otwartej na potrzeby swoich użytkowników. Wdrożenie rozwiązania prezentującego ofertę firmy zwiększyło także rozpoznawalność marki na nowym rynku.

Grupa docelowa

Odbiorcami produktów Kovea są ludzie aktywni, pasjonaci turystyki i podróży. To najczęściej osoby otwarte na innowacje i wszelkie rozwiązania ułatwiające im codzienne czynności. Wdrażane narzędzie musiało więc przede wszystkim nieść wyraźną korzyść użytkownikom – w tym wypadku możliwość swobodnego przeglądania serwisu, bez ograniczeń z uwagi na rozdzielczość nośnika. Wychodząc naprzeciwko potrzebom odbiorców marka stworzyła rozwiązanie umożliwiające im użytkowanie strony na różnych urządzeniach mobilnych przy równoczesnym zachowaniu wysokiej jakości wyświetlanych treści.

RWD dla Kovea

Cele wdrożenia:

  • zwiększenie zasięgu i rozpoznawalności marki Kovea na rynku polskim,
  • wdrożenie serwisu produktowego będącego źródłem informacji na temat oferty marki i atrakcyjne jej zaprezentowanie,
  • stworzenie narzędzia promocji marki, otwartego na użytkowników mobilnych,
  • budowa wizerunku nowoczesnej firmy na rynku polskim.

Realizacja

Serwis produktowy miał być podstawowym źródłem informacji o ofercie producenta oraz wspierać budowę wizerunku dynamicznej marki. Wdrożenie go w standardzie RWD było więc naturalnym wyborem – zarówno ze względów praktycznych, jak i wizerunkowych. Responsywny serwis miał zagwarantować odwiedzającym narzędzie zintegrowane ze wszystkimi rozdzielczościami nośników dostępnych na rynku. Równocześnie miał także zapewnić maksymalną interakcję z użytkownikiem, co wspierało budowanie świadomości marki na nowym rynku. Wdrażając rozwiązanie Positive Power Sp. z o.o. skoncentrowało się na czytelnej prezentacji produktów, dostosowując pod tym kątem układ treści (stosownie do rozdzielczości).

Responsive Web Design dla Kovea

Na potrzeby serwisu oraz prowadzonej komunikacji zewnętrznej Positive Power zajęło się także zaprojektowaniem i wdrożeniem kreacji wizerunkowych na stronę główną, stworzonych przy wykorzystaniu HTML5. Aby maksymalnie podnieść użyteczność serwisu i jego praktyczny wymiar serwis został wyposażony w lokalizator miejsc, dzięki któremu użytkownicy dowiadują się, gdzie znajduje się najbliższy punkt sprzedaży produktów marki.

Responsywna strona, realizacja: Positive Power

Efekt

Zastosowanie standardu RWD pozwoliło na stworzenie spójnego dla użytkowników tradycyjnych i mobilnych, kanału informacyjnego. Ułatwiło to także jasny przekaz marketingowy prezentujący nowoczesność marki Kovea oraz docierający z jej ofertą do odpowiednich grup odbiorców.

 

Zobacz też poprzednie wpisy z tej serii:Rafael Moucka

Rafael Moucka – Założyciel i Prezes Zarządu Positive Power Sp. z o.o. Od początku odpowiedzialny jest za zarządzanie kluczowymi obszarami funkcjonowania firmy oraz budowę jej wartości. Od 2013 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu spółki Positive Technology skupiającej udziały mailPro Sp. z o.o., Invisio Sp. z o.o., Positive Power Sp. z o.o. Jest absolwentem programu doskonalenia umiejętności Menedżerskich MANAGEMENT 2009 oraz AKADEMII STRATEGICZNEGO PRZYWÓDZTWA (Harvard Business School & ICAN Institute). Prywatnie – pasjonat wspinaczki sportowej, golfa i rozwoju osobistego.