Millenialsi w świecie digital

Autor / 25 sierpnia 2015

Pokolenie współczesnych nastolatków wychowało się w internecie, a ich sposób komunikacji znacząco różni się od tej, znanej dzisiejszym 30-latkom. Omawiany raport bada, jak „igreki” zachowują się w cyfrowym świecie i jaka forma przekazu najsilniej do nich przemawia.

Amerykańska agencja marketingowa Refuel Agency zbadała cyfrowe zachowania millenialsów (generacja Y, osoby urodzone w okolicach lat 2000 ) – aktualnych 16-19 latków – ludzi, dla których naturalną przestrzenią jest świat cyfrowy. Wychowani na szerokopasmowym internecie i pakietach rozmów bez limitu, gdzie nowe technologie są dla nich chlebem powszednim, a świat analogowy zdaje się być odległa galaktyką. Każdy z nich może być influencerem, wyznaczać trendy i wpływać na obraz marki dzięki bezpośrednim interakcjom w Social Media.

Refuel przebadał prawie siedmiuset „igreków” pytając m.in. o najważniejsze produkty w ich życiu, bez których nie mogliby się obejść, top 10 marek czy o to, ile czasu spędzają z poszczególnymi technologiami. Poniżej prezentujemy wyniki raportu.

Smartfon ważniejszy niż woda

Wśród dziesięciu najważniejszych urządzeń, bez których nie mogliby żyć, na pierwszym znalazł się telefon komórkowy, a komputer i tablet odpowiednio na trzecim i siódmym. Smartfon jest najważniejszym produktem dla 55% nastolatków. Nie dziwi więc fakt, że spędzając ponad 17 godzin na korzystaniu z tych technologii, najwięcej bo aż 6,3 godziny właśnie z smartfonem, tym samym telefon komórkowy wiedzie absolutny prym wśród technologii użytkowych nastolatków, a funkcją z jakiej najczęściej korzystają są właśnie wiadomości tekstowe – 66%, dalej social media 55%, natomiast korzystanie ze skrzynki pocztowej deklaruje 33% ankietowanych.

Szczególnie ważną informacją dla marketerów wykorzystujących komunikację mobile jest to, co najczęściej sprawdzają młodzi za pomocą telefonów komórkowych podczas zakupów. I tak 45% badanych szuka ceny i opinii o produkcie. Nieco rzadziej nastolatkowie szukają informacji o szczegółach produktu – 39% i realizują kupony promocyjne – 33 %

Raport pokazuje również jak współcześni młodzi odnoszą się do bardzo głośnej ostatnimi czasy kwestii bezpieczeństwa i prywatności w trakcie korzystania z wyszukiwarki www. Są one dla nich jednoznacznie bardzo ważne, na co wskazuje prawie 70% badanych.

Najchętniej odwiedzaną platformą streamingową jest YouTube i Netflix oraz – ku naszemu zaskoczeniu – nie Spotify a… Pandora!

Millenialsi to osoby chętnie dzielące się różnymi treściami w sieci, szczególnie często używają do tego kanałów YT, FB oraz Instagram. W siłę rośnie również Snapchat. Jednocześnie, są to też – za wyjątkiem YT, najchętniej używane aplikacje.

Group Of Happy Young Friends Looking At Cell Phone

Jak i co kupują?

Badanych zapytano również, co najchętniej kupują. Wśród odpowiedzi najczęściej pojawia się elektronika – w grupie 16-19 lat 28% deklaruje, że najwięcej czasu spędza właśnie na tym dziale, ale już w grupie kilka lat starszej to zainteresowanie sprzętem spada o 10 punktów procentowych, co może wynikać z innych potrzeb zakupowych tej grupy oraz samo utrzymaniem. Telefony zdominowały plany zakupu elektroniki w najbliższej przyszłości. Aż 35% spośród pytanych zaznacza taki zakup w przeciągu najbliższego roku, gdzie decydujące będzie miały wpływ jakość sprzętu (46%) oraz cena (30%) a najmniej nietypowość (3%) jednocześnie czytamy że pokolenie Y mają bardzo duży wpływ na podejmowane decyzje rodziców w trakcie takich zakupów.

Skuteczne reklamy dla millenialsów

W ujęciu mobile, bardzo ciekawie prezentuje się porównanie odbioru reklam dostarczanych przez e-mail i SMS, mianowicie: zaledwie 38% ankietowanych potwierdza zobaczenie reklamy na swojej poczcie elektronicznej zaś poprzez SMS ten poziom wzrasta do 55% Jednocześnie o 8% więcej szuka potem reklamowanego produktu (30%), a 26% poleca go przyjacielowi. To o 5 punktów procentowych więcej niż w przypadku reklamy mailowej. Jeszcze atrakcyjniej prezentują się dane odbioru reklamy video poprzez telefon. Aż 58% odczytuje ten typ reklamy a 70% spośród nich wchodzi w jakąkolwiek interakcję (w przypadku reklamy na skrzynce pocztowej – 62%, SMS – 68%).

Raport wyraźnie wskazuje na dominację telefonu komórkowego i związanych z nim funkcji w komunikacji wśród nastolatków

Poprosiliśmy o komentarz Andrzeja Ogonowskiego, dyrektora marketingu w firmie SMSAPI:

AOgonowski– Wyniki badania potwierdzają to co wiemy nie od dziś, że najlepiej docierać do klienta bezpośrednio, a taką możliwość mamy np. dzięki wysyłaniu wiadomości tekstowych. Tym bardziej nie dziwią mnie te wyniki, codziennie obserwuję nastolatków zapatrzonych w swoje osobiste ekrany. Młodzież nie odstępuje swoich smartfonów na krok, dlatego skuteczność takich komunikatów jest dużo wyższa niż w przypadku mailingu, a współczynnik dotarcia w ich przypadku może wynosić nawet 97%.Konstancja Owczarek

social media and new-technology freak