IX Kongres Online Marketing

Dokąd zmierza marketing internetowy? Podsumowanie IX Kongresu Online Marketing

Autor / 23 marca 2015

Kongres Online Marketing ma na celu prezentować najnowsze trendy w marketingu internetowym. Praktycy i przedsiębiorcy związani z branżą online dzielą się tu swoimi obserwacjami, prezentują ciekawe case’y z polskich i zagranicznych kampanii i podpowiadają, w jakim kierunku będzie się rozwijać komunikacja biznesowa.

Quo vadis?

Po IX edycji, która odbyła się 12 marca, można mieć mieszane uczucia. Z jednej strony, pod względem organizacyjnym konferencja wypadła bardzo dobrze, w zasadzie nie było do czego się przyczepić. Z drugiej, zabrakło jakiegoś spójnego wniosku na temat przyszłości działań marketingowych, który można by wyciągnąć po zakończeniu imprezy. Czy to znaczy, że podejście do marketingu ulega pogłębiającej się dywersyfikacji i powstają różne „szkoły” działania? Czy może ogrom możliwości sprawia, że sami eksperci czują się zagubieni?

Komunikacja = język

W sprawozdaniu przywołam wypowiedzi poszczególnych prelegentów, które wydały mi się szczególnie ważne lub interesujące. Jednak w pierwszej kolejności chciałbym skupić się na wystąpieniu Prof. Jerzego Bralczyka. Jego osoba wywarła na mnie bardzo pozytywne wrażenie. Zjednanie publiki przyszło Profesorowi z niesamowitą łatwością. Prelegent w dowcipny sposób wytykał szereg charakterystycznych dla naszej branży błędów językowych, które popełniamy zarówno w komunikacji między sobą, jak i w kontaktach z klientami.

Prelekcja Prof. Jerzego Bralczyka

W prelekcji nie zabrakło różnego rodzaju żartów językowych i zabawnych dywagacji – na przykład na temat polskiego nazewnictwa mogącego zastąpić terminy takie jak lajkować czy upgrejdować. Jednak abstrahując od wszystkich kwestii humorystycznych, Profesor Bralczyk zwrócił uwagę na bardzo istotny, banalny w swej istocie fakt, że nie chce być przekonywany przez specjalistów od przekonywania. Ludzie są wyczuleni na język reklamy. Gdy wiedzą, że kontaktuje się z nimi specjalista ds. sprzedaży, reklamy, marketingu, automatycznie się zniechęcają. Dlatego czasem wystarczy po prostu rzetelnie i obiektywnie przedstawić produkt oraz postawić na obsługę klienta, a nie perswazję. Co jeśli produkt się nie broni? Dążyć do jego poprawy, a nie tylko zwiększania wolumenu sprzedaży, bo to strategia krótkoterminowa.

Droga na skróty w biznesie i budowaniu marki

Podczas IX edycji Kongresu Online po raz pierwszy wystąpił Marcin Prokop. W swojej prelekcji Dekalog budowania marki w mediach opowiadał o dobrych praktykach w personal brandingu, lecz często poruszał także kwestie nieco wychodzące poza ten temat. Przekonywał, że chcąc się rozwijać jako jednostka trzeba być elastycznym, reagować na zmiany w otoczeniu i wykorzystywać każdą pracę do zdobywania wiedzy i umiejętności. Prelegent przytoczył również starą zasadę mówiącą, że często mamy skłonność do poświęcania na daną czynność tyle czasu, ile mamy do dyspozycji. Podał przykład sesji fotograficznych, w których często bierze udział, na które wykonawcy nieraz przeznaczyliby cały dzień roboczy, a które, co sam w praktyce przećwiczył, można zrealizować w ciągu godziny lub dwóch.

Marcin Prokop na Kongresie Online Marketing

Na koniec Marcin Prokop podkreślił, podając przykłady gwiazd jednego sezonu, że w budowaniu sukcesu nie ma drogi na skróty. Nawet, jeśli zdarzają się okoliczności pomagające szybko wejść na „szczyt” (czy to w biznesie, czy w mediach), nie należy osiadać na laurach – szybko trzeba nadrabiać zaległości i braki.

Nowy konsument i nowe zasady gospodarki?

Marcin Maj przedstawił wizję świata marketingu opartego na modelu sharing economy. Zamiast kupować i posiadać, wolimy zapłacić za użycie i współdzielić pewne dobra. Tak, jak kiedyś liczyło się posiadanie rzeczy, tak teraz ludzie w większym stopniu skupiają się na ich użyteczności. Według tej koncepcji posiadanie samochodu nie jest celem samym w sobie, więc jeśli dużo niższymi kosztami można korzystać z dobrodziejstw posiadania auta, współdzieląc je z sąsiadem lub współpracownikiem, to warto wybrać właśnie taki scenariusz.

Kongres Online - prelekcja Marcina Maja

Komunikacja za pomocą mediów społecznościowych i aplikacji mobilnych sprawiła, że dużo łatwiej, z mniejszą ilością pośredników, można podejmować wspólne przedsięwzięcia – np. umawiać się na wspólne przejazdy, zlecać proste prace przydomowe, pożyczać sprzęt, z którego nie korzysta się na co dzień (np. narty lub wiertarkę).

Marcin Maj zwrócił uwagę na pozytywne aspekty takiego modelu – ludzie efektywniej gospodarują swoimi budżetami, a ich decyzjami nie kieruje ślepy konsumpcjonizm. Podobno za pośrednictwem Kickstartera, serwisu crowdfundingowego, w zeszłym roku na kulturę przeznaczono większe środki, niż z amerykańskich funduszy publicznych!

Jednak czy na pewno odchodzimy od konsumpcjonizmu, bo dojrzeliśmy? Czy przypadkiem nie jest tak, że konsumenci w dobie wzrastających dysproporcji ekonomicznych nie mogą sobie pozwolić na posiadanie niektórych dóbr i są zmuszeni do szukania oszczędności? Czy wielkie marki, takie jak np. Audi, byłyby skłonne do namawiania ludzi do kupna samochodu w kilka osób, gdyby konsumenci posiadali wolne środki? Na to pytanie niech odpowie sobie każdy sam.

Jesteśmy na Facebooku!

Trafnymi wnioskami podzielił się z uczestnikami Kongresu Michał Górecki. Zwrócił uwagę na firmy, które potrafią jeszcze w 2015 roku publicznie chwalić się, że już są na Facebooku! Przypomniał, że Facebook istnieje ponad dekadę i nagłaśnianie wejścia marki na tę platformę w chwili obecnej jest jedynie świadectwem zapóźnienia, a nie nowoczesności. W podobny sposób krytykował firmy, które dopiero teraz decydują się na stronę w RWD. Ponadto zwrócił uwagę, że wiele firm nie rozumie formuły mediów społecznościowych. Pracujący w nich marketerzy myślą, że ich marka zaistnieje w social media, gdy będzie miała założony fanpage. Nie są świadomi, że ich produkt może być tematem dyskusji internautów już od długiego czasu.

Michał Górecki Kongres Online

Konkluzja z prezentacji Michała była prosta – marketerze myśl. Przyznał, że sam nigdy nie specjalizował się w obsłudze jakiegoś konkretnego medium lub narzędzia, lecz wytyczał strategie spójne z potrzebami odbiorców i adekwatne do sytuacji na rynku. Zamiast szukać gotowych recept, zawsze należy rozważyć, czy dane rozwiązanie jest adekwatne do okoliczności. Ponadto nie ma jednego kanału, który załatwia sprawę promocji i sprzedaży – należy działać wielokanałowo: wykorzystywać komunikację mobilną, SEO, media społecznościowe, e-mail marketing etc.

Rozbieżne stanowiska ekspertów

Na koniec kongresu podczas panelu eksperckiego wywiązała się dyskusja na temat przyszłości marketingu internetowego w perspektywie kilku najbliższych lat. Pojawiały się głosy bardzo pragmatyczne, stonowane, nie zabrakło również odważnych prognoz mówiących o wykorzystaniu technologii, o których jeszcze nie mamy pojęcia.

Wśród uczestników, którzy również zabierali głos w dyskusji, pojawiły się sygnały rozczarowania brakiem spójnych wniosków i konsensusu między ekspertami. Pojawiły się zarzuty, że każdy z nich chwali swoje pole działania, swój punkt widzenia, ale w świetle braku spójnych wniosków, każda z tych opinii ulega w pewnym stopniu dewaluacji.

Panel ekspercki IX Kongresu Online Marketing

W trakcie dyskusji poruszono między innymi temat m-commerce. Z jednej strony mamy przykłady marek, które generują sporą część obrotów właśnie przez kanał mobilny. Z drugiej jest to w dalszym ciągu niewielki wycinek rynku. Czy można jednoznacznie stwierdzić, że każdy, nawet niewielki sklep internetowy musi w tej chwili posiadać strategię mobilną? Czy mówimy trendach w dłuższej perspektywie, czy o konieczności działania natychmiast?

Oczywiście należy korzystać z nowych technologii i kanałów komunikacji, aby potem nie musieć nadganiać i nie popełniać błędów, o których wspominał Michał Górecki. Niemniej, jako marketerzy musimy pamiętać, że nie chodzi tylko o to, aby podążać za modnymi trendami.

Parę razy już słyszałem, że rok 2015 to rok wideo. Czy w związku z tym małe firmy powinny inwestować w profesjonalne vlogi, filmy produktowe i reklamę na YouTube? Nie wiem, być może dla niektórych będzie to szansa, aby się przebić, ale dla wielu może to być zupełnie nieracjonalne posunięcie, które nie poprawi rentowności biznesu w najbliższym czasie.

Tempo zmian na pewno może przyprawić o zawrót głowy. Chyba nie możemy oczekiwać jednoznacznych i uniwersalnych wskazówek od ekspertów. Na każdą opinię na temat poszczególnych kanałów i narzędzi należy spojrzeć przez pryzmat własnej pozycji rynkowej, typu produktu, a przede wszystkim preferencji i zachowań grupy docelowej – konkretnych ludzi.

Informacje o kolejnej, jubileuszowej X edycji Kongresu Online Marketing szukajcie na stronie: kongres-online.pl

Zdjęcia: Maria Kabelis PhotographySzymon Słowik

Konsultant marketingowy skupiony na tematyce SEO/SEM i content marketingu. Z serwisem MarketingMobilny.pl związany od 2013 r. Wypowiada się głównie na tematy dotyczące marketingu w wyszukiwarkach i mediach społecznościowych.